Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên được thành lập năm 1985 đến năm 1990 trường đổi tên Trường Mầm Non Vành Khuyên có 03 điểm (điểm công ty điểm chính của trường được đặt tại Khu vực 1 gồm 5 lớp, điểm văn hiệp 2 lớp, điểm Tiểu Học 3 lớp ) đến năm 2007 trường được xây mới và đưa vào sử dụng với quy mô gồm 06 phòng học và 01 phòng Hiệu Trưởng, 1 phòng Phó hiệu trưởng, 1 phòng nghệ thuật, phòng y tế và phòng hành chánh ghép chung, 1 nhà bếp. Các phòng được xây dựng bán kiên cố với tổng diện tích toàn trường 2575 m2 được đặt tại trung tâm khu dân cư Thị Trấn Hiệp Hòa, các điểm phụ được trả lại cho địa phương và trường Tiểu Học Hiệp Hòa.

Trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2010 và được đánh giá ngoài năm 2016 đạt cấp độ 3 .